Połączmy
nasze
doświadczenia
 
Szkolenia

 

Centrum Szkoleniowe Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) powstało 20 lat temu. Prowadzi szkolenia z analizy danych i jej wykorzystania w praktyce. Zakres szkoleń jest bardzo szeroki, począwszy od kursów z podstaw statystyki, a skończywszy na data mining. Kadra prowadząca szkolenia to doświadczeni konsultanci, którzy prezentowaną wiedzę zdobyli m.in. w trakcie swojej pracy i wciąż ją w niej wykorzystują. To praktycy – pasjonaci, którzy potrafią i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.

 

Nasze szkolenia podzielone są na kilka obszarów:

 • obsługa IBM SPSS Statistics lub PS IMAGO PRO – to kursy dla osób, które chcą sprawniej posługiwać się aplikacjami IBM SPSS Statistics lub PS IMAGO PRO i wykorzystywać je do analizy danych oraz budowy i dystrybucji raportów;
 • statystyczna analiza danych – uczą korzystania ze statystyk opisowy i wielowymiarowych technik analizy danych. Skupiają się na dogłębnym omówieniu poszczególnych technik, ich zalet i wymagań jakie stawiają danym w oparciu o praktyczne przykłady;
 • badania ankietowe – szkolenia pokazują warsztat badacza począwszy od: przygotowania projektu badania, doboru próby, budowy kwestionariusza, realizacji badania oraz analizy i raportowania wyników.
 • marketing i analityczny CRM – to zestaw kursów, które łączą ze sobą wiedzę biznesową i analityczną. Skupiają się na wykorzystaniu analizy danych w konkretnych zagadnieniach biznesowych, w celu lepszego zrozumienia klientów i ich zachowań;
 • data mining – szkolenia z tej tematyki skupiają się na technikach sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia. Prezentują one wykorzystanie zaawansowanych algorytmów analitycznych do budowy modeli predykcyjnych;

 

Zapraszamy do udziału nie tylko osoby, które już prowadzą analizy, ale także wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z analizą danych. To najkrótsza droga, aby samodzielnie rozpocząć prowadzenie analiz.

 

Uczestnictwo w szkoleniach Predictive Solutions pozwoli na zapoznanie się z kluczowymi technikami statystycznymi i – co najważniejsze – na zdobycie umiejętności praktycznego ich wykorzystania.

Konsulting

 

Pracujemy wspólnie z klientami, aby lepiej zrozumieć i sprecyzować ich problemy biznesowe, ocenić przydatność dostępnych danych, wybrać odpowiednie narzędzia analityczne, zbudować odpowiedni model analityczny i wdrożyć go do pracy. Na projekt składają się:

 

 • ocena potrzeb i celów biznesowych – prowadzi do zbudowania planu rozwiązania problemów biznesowych w oparciu o wykorzystanie analiz predykcyjnych. Umożliwia precyzyjne zdefiniowanie celów biznesowych i ich przełożenie na problemy analityczne, a także wskazanie źródeł danych i wykorzystywanych technik data mining;

 • audyt danych – weryfikuje dane w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytania biznesowe. W tym zakresie identyfikujemy integralność danych, a także ich jakości. Sprawdzamy proces przepływu danych od źródeł do danych, a także zasady ich czyszczenia i wstępnej obróbki;

 • budowa modeli – budowanie modeli analitycznych to kluczowy element procesu. Służymy pomocą doświadczonych konsultantów w szerokim zakresie zastosowań. Dysponujemy nie tylko sprawdzoną, w licznie zrealizowanych projektach metodyką, ale również gotowymi modelami i słownikami. Wśród wspieranych obszarów znajdują się: zarządzanie relacjami z klientami (aCRM), przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), windykacja, zapobieganie nadużyciom (FRAUD);

 • wdrożenie – integracja rozwiązań analitycznych z systemami informatycznymi. Oferujemy wsparcie w zakresie modelowania procesów analitycznych i strumieni przepływu danych, mapowanie i ujednolicanie danych pochodzących z różnych źródeł, jak również automatyzację przepływu informacji.

 

Nasi konsultanci pomogą w rozwiązywaniu najważniejszych problemów biznesowych poprzez budowę modeli analitycznych uwzględniających specyfikę działalności danej firmy i dostosowanie modeli do jej potrzeb.

 
 

Wdrożenia

 

W obszarze usług technologicznych wykonujemy między innymi:
 
 • Integracja rozwiązań analitycznych z systemami informatycznymi – W ramach integracji naszych rozwiązań dostosowujemy je do różnych architektur sprzętowych, sieciowych i software’owych preferowanych przez klienta;
 • Repozytoria analityczne dostosowane do określonych celów biznesowych – Tworzymy repozytoria analityczne gromadzące dane niezbędne do prowadzenia badań, analiz i raportowania w określonym obszarze biznesowym. Wykorzystując znane technologie bazodanowe (np. Oracle, SQL Server, Teradata, DB2, Netezza);
 • Procesy ETL zasilania danymi repozytoriów analitycznych – w oparciu o różne technologie i narzędzia informatyczne tworzymy procesy zasilania danymi baz i repozytoriów analitycznych;
 • Zautomatyzowane systemy statystycznej analizy danych i raportowania – wykonują one automatycznie zaplanowane analizy statystyczne i dostarczają wskazanym użytkownikom raporty. Produktem końcowym mogą być też dane np.: do kampanii marketingowych;
 • Działające w czasie rzeczywistym systemy scoringowe – Rozwiązania typu Real Time Scoring umożliwiają przeprowadzenie scoringu danych on-line, z wykorzystaniem modelu analitycznego lub reguły biznesowej;
 • Aplikacje i procedury wykorzystywane w procesach analitycznych – Przygotowujemy również specjalizowane aplikacje, związane z oferowanymi przez nas rozwiązaniami analitycznymi.
×