PS VINDICATIO

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

Predictive Solutions
tel. (12) 636 96 80
PS VINDICATIO jest systemem analitycznym pomagającym wykonywać, automatyzować i wykorzystywać analizy predykcyjne do celów biznesowych w obszarze zwiększenia efektywności działań windykacyjnych. System został wypracowany z myślą o potrzebach analityków pracujących w firmach windykacyjnych oraz departamentach monitoringu i windykacji należności przedawnionych w bankach.

PS VINDICATIO pomaga analitykom z firm windykacyjnych:

 • Pobierać dane z różnych źródeł danych (bazy danych, dane transakcyjne, pliki tekstowe, Ms Excel);
 • Przygotowywać dane na potrzeby wykonywania analiz predykcyjnych;
 • Precyzyjnie szacować wartość pakietów długów innych instytucji;
 • Określać szansę odzyskania długu oraz wartość tego odzysku na początkowym etapie egzekucji długu;
 • Przypisywać odpowiednią strategię do profilu dłużnika i długu;
 • Wyodrębniać grupy dłużników, dla których mniejsza liczba działań jest wystarczająco skuteczna;
 • Wyodrębniać elementy strategii, które nie wpływają na skuteczność windykacji;
 • Określać optymalny czas do kontaktu z dłużnikiem.

Korzyści z wykorzystania systemu :

Zaimplementowane modele, przekształcenia i przykłady realizacji analiz eksploracyjnych, dostępne w ramach systemu PS VINDICATIO, pomagają osiągnąć następujące korzyści biznesowe:

 • Zwiększenie efektywności działań windykacyjnych;
 • Przyspieszenie wpłat;
 • Zmniejszanie kosztów obsługi wierzytelności.

Sposób działania systemu

System PS VINDICATIO bazuje na rozwiązaniach IBM SPSS. Posiada interfejs dla analityków ułatwiający wykonywanie analiz predykcyjnych na danych historycznych. Dysonuje modułem ułatwiającym pracę grupową i moduł do automatyzacji wyliczania scoringów, a także integrację z systemami zewnętrznymi. System posiada wbudowane modele predykcyjne pozwalające ocenić szanse odzyskania długu na początkowym etapie procesu windykacji.

Zaimplementowane są również scenariusze wykorzystania historycznych danych do poszukiwania nieskutecznych elementów strategii działania lub tworzenia oceny strategii korzystając z podejścia typu „champion challenger”.