Liczą się szczegóły
Liczą też narzędzia
Przekuj swoje dane w wiedzę
 

Przetwarzanie informacji jest obecnie codziennością dla instytucji niemal w każdej branży. Dlatego tak ważne jest aby dysponować narzędziami do zbierania, analizy danych i udostępniania wyników odbiorcom informacji, które pozwolą na sprawne i efektywne działanie. Predictive Solutions, wykorzystując komponenty IBM SPSS, tworzy rozwiązania  dopasowane do potrzeb użytkowników i instytucji. W oparciu o komentarze klientów, a także własne doświadczenia tworzymy rozwiązania, które na nowy poziom podnoszą użyteczność i funkcjonalność.

PS QUAESTIO PRO

Wykorzystujące technologie SPSS, kompletne środowisko realizacji badań kwestionariuszowych umożliwiające pełną integrację z infrastrukturą IT organizacji. System wspiera wszystkie etapy badania od tworzenia kwestionariuszy, przez gromadzenie danych technikami CAWI, MOBI, CATI i CAPI, podstawową i zaawansowaną analizę danych, po opracowanie raportu analitycznego w postaci dashboardu lub dokumentu drukowanego.

 

Główne elementy PS QUAESTIO PRO:

 

 • PS Desktop – aplikacja centralna rozwiązania wspierająca organizację procesu zbierania i analizy danych oraz raportowania
 • UNICOM® Intelligence Author (dawniej IBM SPSS Data Collection Author) – elastyczne narzędzie projektowania kwestionariuszy, rozszerzone o PS QUAESTIO Pack PRO – obszerny zestaw procedur zwiększających funkcjonalność i atrakcyjność procesu zbierania danych
 • UNICOM® Intelligence Interviewer – Web (dawniej IBM SPSS Data Collection Web Interviews) – nowoczesne i wszechstronne środowisko do zarządzania i realizacji procesu zbierania danych za pomocą kwestionariuszy
 • PS IMAGO PRO – kompleksowe rozwiązanie analityczno-raportujące umożliwiające zaawansowaną analizę danych pochodzących z badań kwestionariuszowych oraz efektywną dystrybucję wyników analiz.
PS IMAGO PRO

Oparte na IBM SPSS Statistics, kompleksowe rozwiązanie analityczno-raportujące, umożliwiające błyskawiczne opracowywanie i udostępnianie profesjonalnych raportów analitycznych tworzonych na żądanie (ad hoc) jak i cyklicznie aktualizowanych.

 

W skład PS IMAGO PRO wchodzą:

 

 • PS Desktop – aplikacja zarządzająca rozwiązaniem oraz wspierająca organizację procesu analizy i raportowania
 • PS IMAGO – silnik analityczny oparty o IBM SPSS Statistics, zapewniający dostęp do danych, udostępniający rozbudowany zestaw technik analitycznych i form prezentacji wyników, rozszerzony o PS IMAGO Pack PRO – zestaw dodatkowych procedur przygotowania i analizy danych oraz wizualizacji wyników.
 • PS IMAGO Designer – aplikacja do opracowywania i publikowania raportów typu dashboard i raportów typu dokument; wspiera użytkownika w przygotowaniu struktury i pisaniu raportu oraz zarządzaniu jego treścią, dając możliwość edycji i swobodnej aranżacja obiektów wynikowych.
 • PS IMAGO Portal – instalowane w infrastrukturze organizacji środowisko dystrybucji i udostępniania raportów (dashboardów), umożliwiające dostęp do informacji upoważnionym odbiorcom za pomocą przeglądarki internetowej.
 • PS IMAGO Process – komponent umożliwiający automatyzację tworzenia i harmonogramowanie raportów cyklicznych.
PS CLEMENTINE PRO

Oparte na IBM SPSS Modeler, nowoczesne środowisko analiz data mining i big data, zapewniające automatyzację oraz pracę grupową. Architektura rozwiązania pozwala na elastyczne dostosowanie do wymagań organizacji oraz integrację analiz predykcyjnych z procesami biznesowymi i systemami.

 

W skład PS CLEMENTINE PRO wchodzą:

 

 • PS Desktop – aplikacja zarządzająca rozwiązaniem i wspierająca organizację procesu analiz, dedykowana zarówno analitykom wykonującym analizy i budującym procesy analityczne, jak i użytkownikom biznesowym uruchamiającym procesy analityczne z komputerów nieposiadających silnika analitycznego
 • IBM SPSS Modeler – interfejs oraz silnik analiz predykcyjnych wykorzystywany do data mining i big data, zapewniający integrację z bazami danych, udostępniający obszerny zestaw technik maszynowego uczenia, sztucznej inteligencji i technik statystycznych oraz form wizualizacji wyników i raportowania
 • PS CLEMENTINE Database – repozytorium umożliwiające zarządzanie zasobami analitycznymi w tym przechowywanie w definiowalnej strukturze, udostępnianie, pracę grupową, wersjonowanie, rozszerzony opis z wykorzystaniem komentarzy tekstowych i słów kluczowych oraz zaawansowane wyszukiwanie.
 • PS CLEMENTINE Scheduler – komponent umożliwiający automatyzację oraz harmonogramowanie procesów analitycznych składowanych w PS CLEMENTINE Database.
PS SYMOBIS

Uniwersalny system obsługi spraw (Case Management System). Elastyczna architektura rozwiązania pozwala na jego dostosowanie do obsługi spraw w dowolnym procesie występującym w organizacji. PS SYMOBIS wspiera wszystkie funkcjonalności niezbędne do zapewnienia efektywnej obsługi spraw takie jak np.:

 

 • sprawy – tworzenie (ręczne lub automatyczne np. przez predykcyjne systemy typujące), kategoryzowanie, przydzielanie, priorytetyzowanie, nadawanie statusów, zamykanie
 • zwrotny zapis wyniku obsługi sprawy (np. dla potrzeb scoringu)
 • zadania – tworzenie, przydzielanie, przypomnienia
 • dochodzenia – zadania specjalne powiązane ze sprawą
 • użytkownicy – grupy, uprawnienia, zastępstwa
 • powiadomienia – nowe alerty, zmiana właściciela, zamknięcie, opóźnienia
 • szablony dokumentów i formularzy
 • monitoring spraw i raportowanie zarządcze
 • archiwum spraw zamkniętych
 • integracja z infrastrukturą IT organizacji

 

System ułatwia dokumentowanie spraw oraz zapewnia audytowalność spraw i procesów.

 

Przykładowe zastosowania PS SYMOBIS do obsługi spraw w obszarach: identyfikacja nadużyć, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, wsparcie obiegu dokumentów w organizacji, obsługa reklamacji, serwis techniczny.

×