Twój partner
By wiedzieć
więcej,
lepiej
i wcześniej
 

Od 25 lat wspieramy naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich działań poprzez wykorzystanie analizy danych. Dawniej pod szyldem SPSS Polska, teraz Predictive Solutions, pomagamy wykorzystywać dane i technologie analityczne, by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje:

  • dostarczamy narzędzia do data mining i analiz predykcyjnych, big data, business intelligence, statystycznej analizy danych oraz zbierania danych
  • budujemy specjalistyczne rozwiązania informatyczne wykorzystujące technologie predykcyjne w wybranych zastosowaniach np.: zarządzanie relacjami z klientami (CRM), przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), wykrywanie nadużyć, wsparcie windykacji, badania ankietowe.
  • budujemy, wdrażamy i integrujemy w środowisku informatycznym naszych klientów dedykowane rozwiązania informatyczne wykorzystujące analityczne technologie SPSS
  • świadczymy usługi doradcze w zakresie wykorzystania analizy danych
  • szkolimy z wykorzystania analizy danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.
Właściwi ludzie to klucz do sukcesu

Nasz zespół to eksperci, doświadczeni menadżerowie.
Wraz ze swoimi zespołami tworzą rozwiązania odpowiadające na potrzeby klientów.

Piotr Komornicki

Prezes Zarządu

Piotr Komornicki

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1991 roku związany z branżą oprogramowania do analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do statystycznej analizy danych i data mining. Od 1998 roku prezes Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska). Zaangażowany we wdrożenia rozwiązań analitycznych w biznesie i administracji publicznej, wykorzystujących narzędzia SPSS w zakresie analitycznego wspomagania podejmowania decyzji. Propagator praktycznego wykorzystania nowoczesnych metod analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu. Współtwórca wizji rozwiązań analitycznych Predictive Solutions: PS IMAGO PRO, PS CLEMENTINE PRO, PS QUAESTIO PRO, PS AML, PS ACRM, PS FRAUD, PS VINDICATIO.

Martin Young

VP International

Martin Young

VP International

Martin Young is VP International responsible for all markets worldwide outside of Poland. Previously he worked at IBM as C&EE Sales Leader for Predictive Analytics (SPSS). Prior to that he worked at SPSS Inc as EMEA Sales Leader for Predictive Analytics. All told, he has 25 years of experience in his field and has spent the last 20 years working and living in the Czech Republic. He specializes in deploying predictive analytics to help attract, grow and retain customers and assess fraud and risk potential. He has led teams to deliver predictive analytics based solutions in telecommunications, banking, insurance, manufacturing, energy & utilities and retail.

Janusz Wachnicki

Dyrektor Konsultingu i Szkoleń

Janusz Wachnicki

Dyrektor Konsultingu i Szkoleń

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku związany z Predictive Solutions. Zarządza zespołem Konsultingu i Szkoleń. Wykładowca prowadzący szkolenia dotyczące metodologii i technik statystycznych oraz data mining. Na co dzień bierze udział i zarządza projektami konsultingowymi z zakresu rozwiązywania problemów biznesowych z użyciem analiz predykcyjnych i klasycznych technik badania rynku. Specjalizuje się analizach zachowań klientów instytucji finansowych.

Wojciech Tomasz Toś

Dyrektor Technologii Systemów Analitycznych

Wojciech Tomasz Toś

Dyrektor Technologii Systemów Analitycznych

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczej, na której kolejno zajmował się zastosowaniem metod numerycznych i informatyki w górnictwie. Wykształcenie inżynierskie ukierunkowało jego zainteresowania bardziej na technologiczne aspekty prowadzenia analiz . Z Predictive Solutions związany od początku jej istnienia. Zajmuje się  aplikacjami analitycznymi do statystycznej analizy danych i „data mining" oraz rozwiązaniami informatycznymi wykorzystującymi te aplikacje. Odpowiedzialny jest za technologiczny rozwój produktów.

Julian Kiełbasa

Kierownik Projektów Wdrożeniowych

Julian Kiełbasa

Kierownik Projektów Wdrożeniowych

Absolwent Politechniki Krakowskiej i MBA w National Louis University. Ukończył kursy z zarządzania projektami według metodyk PMI, Prince 2 i Agile. Na co dzień odpowiada za zarządzanie projektami konsultingowymi z zakresu rozwiązywania problemów biznesowych z użyciem data mining i aplikacji predykcyjnych. Zajmował się obszarami: przeciwdziałania nadużyciom, przeciwdziałania praniu pieniędzy, wsparcie sprzedaży, ocena ryzyka itp. W ramach projektów realizowanych przez Predictive Solutions pracował z m.in: PKO BP, BZ WBK, Multibank, BGŻ BNP Paribas, Getin Bank, Itau Bank (Argentyna), Ministerstwo Finansów RP.

Grzegorz Kamiński

Dyrektor Sprzedaży

Grzegorz Kamiński

Dyrektor Sprzedaży

Od przeszło 10 lat związany z Predictive Solutions. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoją karierę zawodową wiąże z kierunkowym wykształceniem z analiz statystycznych i data mining, jak i branżowym, związanym z bankowością. Zdobył bogate doświadczenie z wykorzystania analiz predykcyjnych, przede wszystkim w finansach i administracji. Specjalizuje się w wykorzystaniu analiz predykcyjnych do wsparcia działań sprzedażowych i windykacyjnych. Jest zwolennikiem łączenia podejścia analiz predykcyjnych z badaniami ankietowymi.

 

Początki Predictive Solutions to 1991r. Powstaje wówczas Companion, firma zajmująca się dystrybucją oprogramowania z zakresu analizy danych i analizy matematycznej. W 1996r. zostaje otwarte Centrum Szkoleniowe SPSS.

1998 to rok zmian. Rozwój technologii SPSS oraz wzmożony popyt na produkty z zakresu analizy statystycznej to elementy, które zadecydowały o zawężeniu specjalizacji. Powstaje SPSS Polska, która przez wiele lat będzie wyłącznym dystrybutorem oprogramowania SPSS w Polsce. W tym samym roku pojawia się pierwsza polska wersja SPSS Statistics 10.0.

W 2005r. odbywają się pierwsze koRELACJE czyli konferencja Użytkowników SPSS. Od 2009r. tworzony jest dla Użytkowników comiesięczny ebiuletyn – ekSPreSS.

Gwałtowny wzrost roli analizy danych w biznesie i administracji publicznej oraz wysoka jakość technologii SPSS zaowocowały w 2009 r. przejęciem SPSS Inc. przez IBM Corporation i włączeniem technologii SPSS do portfolio IBM (IBM SPSS).

W 2010r. SPSS Polska zmieniła nazwę na Predictive Solutions. Firma posiada statusy IBM Premier Business Partner oraz IBM Support Providing Partner dla oprogramowania IBM SPSS.

Autorskie rozwiązania oparte o technologie IBM SPSS to obecnie jeden z kluczowych kierunków rozwoju Predictive Solutions . Tworzymy programy i rozwiązania dopasowane do potrzeb użytkowników. Są to: system analizy danych i raportowania – PS IMAGO PRO, platforma realizacji badań – PS QUAESTIO PRO, system do analiz predykcyjnych – PS CLEMENTINE PRO. Powstają również rozwiązania biznesowe dla dedykowanych obszarów m.in.: zwiększania efektywności marketingu i sprzedaży, identyfikacji nadużyć, przeciwdziałania praniu pieniędzy, wsparcia działań windykacyjnych.

×