koRELACJE 2018 LOGO

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Alternatywnie mogą Państwo zgłosić uczestnictwo w konferencji za pomocą  formularza PDF . W tym celu wydrukowany i wypełniony formularz proszę przesłać wybranym, dogodnym dla Państwa sposobem:

  • e-mailem (skan) na adres: p.sacha@predictivesolutions.pl,
  • faksem na numer:
    (12) 636 96 80 wew. 102,
  • lub pocztą na adres: Predictive Solutions Sp. z o.o. ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

*pola obowiązkowe
Imię*Nazwisko*
Dział/DepartamentZajmowane stanowisko
Instytucja/Firma*NIP firmy*
Miejscowość*Kod pocztowy*
Ulica*Nr*
Email*Telefon*

Czy jest Pani/Pan użytkownikiem rozwiązań Predictive Solutions lub IBM SPSS?   
 Proszę o rezerwację miejsca w pokoju
 Proszę o rezerwację noclegu z 6/7.06.2018 (środa/czwartek)*
 Proszę o rezerwację noclegu z 7/8.06.2018 (czwartek/piatek)*
Całkowity koszt uczestnictwa w koRELACJACH PLN


Dane do faktury VAT - jeśli ma być wystawiona

Nabywca
Instytucja/Firma:
Miejscowość:Kod:
Ulica:Nr: NIP:
Płatnik - jeśli inny niż nabywca
Instytucja/Firma:
Miejscowość:Kod:
Ulica:Nr: NIP:
Uwagi:
Akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatności dokonamy przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank S.A. 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274
w ciągu 14 dni od daty wystawienia proformy.
Proszę o przesłanie faktury VAT
Pocztą
(proszę wpisać adres, jeśli inny niż podany powyżej)
Faksem, na numer
 
Uwaga:
Wszystkie podane ceny są cenami netto.