Kursy standardowe
Standardowe szkolenia z zakresu gromadzenia i analizy danych w dogodnym miejscu i czasie

Szkolenia analizy danych okazały się być dobrą inwestycją, która nie tylko zwiększa kwalifikacje pracowników, ale także przekłada się na lepsze wyniki naszej pracy.
Piotr Szczepaniak
Kierowik Działu Badań Rynku,
Polska Telefonia Cyfrowa Era GSM

Formularz zgłoszenia na szkolenie     on-line        pdf 

przeznaczenie kursu
Są to kursy o tematyce zgodnej z tematyką kursów standardowych, organizowane dla grupy pracowników firmy zamawiającej (zobacz zestawienie szkoleń). W naszej praktyce zdarzało się też, iż firma zlecająca zapraszała do udziału w kursie pracowników zaprzyjaźnionej firmy, by podzielić się kosztami - taka możliwość również istnieje.
Terminy kursów są ustalane wspólnie przez firmę zamawiającą i Predictive Solutions. W praktyce odbywa się to z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty kurs. Cena standardowych kursów na zlecenie jest stała i wynosi dziesięciokrotność ceny uczestnictwa pojedynczego uczestnika w kursie ogólnodostępnym.

Zasady organizacji kursów na zlecenie

Dopasowane szkolenia
W ramach szkoleń na zlecenie, klient ma wpływ na termin miejsce, ale także zakres merytoryczny i dane wykorzystywane w procesie szkolenia.

Liczebność grupy
Sugerujemy, aby grupy kursowe były maksymalnie dziesięcioosobowe. Większa liczba uczestników powoduje spowolnienie tempa prowadzenia kursu.

Sala szkoleniowa
Przygotowaniem sali kursowej zajmuje się firma zlecająca. Możemy zarekomendować salę w Warszawie lub w miarę wolnych terminów proponujemy własną salę w Krakowie.

Materiały
Przy kursach organizowanych na zlecenie Predictive Solutions zapewnia oprogramowanie i jego instalację, materiały kursowe oraz doświadczonych konsultantów prowadzących szkolenie. inne szkolenia 
 terminarz szkoleń 
 informacje organizacyjne 
 opinie o szkoleniach