Kursy niestandardowe
Szkolenia dopasowane do potrzeb analitycznych i organizacji Klienta

Umiejętność wykorzystania analizy danych oraz interpretacji otrzymanych wyników jest niezbędna do tego, by trafnie i na czas identyfikować potrzeby klientów oraz rozwijać ofertę produktową
Krzysztof Lewandowski
Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju,
Pioneer Pekao TFI

Formularz zgłoszenia na szkolenie     on-line        pdf 

Kursy organizowane na zamówienie klienta; ich tematyka jest kompilacją tematów z wielu kursów lub obejmuje nowe elementy. Dostosowanie tematyki kursów może iść w dwóch kierunkach:

  • dobór technik analitycznych pod kątem potrzeb klienta,
  • przeprowadzenie kursu na danych klienta.

Ze względu na konieczność przygotowania odpowiednich materiałów, dostosowania zawartości merytorycznej kursu, a także obróbki danych potrzebnej do prowadzenia analiz, cena takich kursów jest wyższa niż standardowych kursów na zlecenie.

Przykładowe tematy kursów na zlecenie dotyczą takich zagadnień, jak:

  • analiza migracji klientów w firmach telekomunikacyjnych,
  • badania satysfakcji klientów - od projektu do wyników,
  • wykrywanie nadużyć z wykorzystaniem technik drążenia danych,
  • analityczny CRM jako sposób na zwiększenie liczby klientów, ich wartość oraz lojalności,
  • modelowanie strukturalne z wykorzystaniem AMOS.

Terminy kursów są ustalane wspólnie przez firmę zamawiającą i Predictive Solutions. W praktyce odbywa się to z wyprzedzeniem zależnym od czasu niezbędnego do dostosowania kursu do potrzeb klienta, od jednego do dwóch miesięcy.

 

Zasady organizacji kursów na zlecenie

Dopasowane szkolenia
W ramach szkoleń na zlecenie, klient ma wpływ na termin miejsce, ale także zakres merytoryczny i dane wykorzystywane w procesie szkolenia.

Liczebność grupy
Sugerujemy, aby grupy kursowe były maksymalnie dziesięcioosobowe. Większa liczba uczestników powoduje spowolnienie tempa prowadzenia kursu.

Sala szkoleniowa
Przygotowaniem sali kursowej zajmuje się firma zlecająca. Możemy zarekomendować salę w Warszawie lub w miarę wolnych terminów proponujemy własną salę w Krakowie.

Materiały
Przy kursach organizowanych na zlecenie Predictive Solutions zapewnia oprogramowanie i jego instalację, materiały kursowe oraz doświadczonych konsultantów prowadzących szkolenie. inne szkolenia 
 terminarz szkoleń 
 informacje organizacyjne 
 opinie o szkoleniach